Zafreblowane Przedszkole

Jesteśmy pierwszym w Kielcach Niepublicznym Przedszkolem, które stara się o certyfikat Zafreblowanego Przedszkola <3