W maluchowym ogródku, czyli jak staliśmy się przedszkolem freblowskim :)

 

Żeglując po wzburzonym morzu procesu wychowania, pływając od portu oczekiwań rodziców do portu pragnień dzieci, czasem osiadając na mieliźnie własnych braków narzędziowych, a czasem dryfując z prądem aktualnych przepisów, nasza łódź dobiła do przystani wspaniałej pedagog – Pani Anny Wilczyńskiej, w całości oddanej pedagogice Fryderyka Froebla. Pasją swą wprost zaraziła naszą Panią wicedyrektor Alicję Słocińską, do tego stopnia, że całe nasze grono pedagogiczne wciągnęła bez reszty w froeblowski świat.

Kreatywne Maluchowo” przyjęło myśli Froebla jako tożsame z jego zamysłem, by dzieci każdego dnia odkrywały siebie, własne umiejętności i możliwości.

Dążyłyśmy co dzień, by radość z odkrywania świata determinowała zdobywanie wiedzy o nim. Dlatego wszelkie założenia pedagogiki Fryderyka okazały się dla nas idealne. Froebel bowiem, oparł swą wizję pedagogiczną na trzech głównych ideach: jedności wszechświata, szacunku dla dziecka i jego indywidualności oraz wartości zabawy w rozwoju dziecka. Proces wychowania i edukacji porównywał do pielęgnowania roślin (dzieci), w którym nauczyciel jest ogrodnikiem dbającym o odpowiednie warunki do ich rozwoju. Ogromną radość czerpał z natury, obcowania z nią, uważnie obserwując życie w naturalnej jego odsłonie.

Obecne założenia systemu nauczania odbiegają w swoim kształcie niejako od swobodnego odkrywania tajemnic wszechświata. Narzucone codziennym planem, pożądanym do realizacji i sztywne ramy czasowe, stwarzają niekorzystne warunki do swobodnego obcowania z naturą i indywidualnego podejścia do dziecka. Programy nauczania i tworzone do nich karty pracy zdają się być wielkim ułatwieniem, jednak niejednokrotnie, wypełniają cały czas, jaki można by wykorzystać na najważniejsze – odkrywanie świata przez zabawę. Infrastruktura w jakiej zlokalizowane są placówki przedszkolne, często nie sprzyja obcowaniu z naturą. Nam jednak los sprzyjał i możemy poszczycić się dużym ogrodem, co oczywiście ułatwiło nam podjęcie decyzji o przemianie przedszkola we freblowski ogródek.

Tak jak mistrz Froebel uważamy, że dziecko jest indywidualną całością, która ma swoje myśli, uczucia, fizyczność oraz związki z innymi. Zgadzamy się, że Dziecko jest kreatorem własnego rozwoju, a jego doświadczenia edukacyjne, mają wpływ na rozwój społeczeństwa jako całości. Dlatego z zapałem twórczą przygodę z Froeblem rozpoczęliśmy od czterotygodniowego projektu zorganizowanego z okazji jego urodzin. Przez cztery tygodnie wykonywaliśmy szereg ciekawych aktywność, które pobudziły w dzieciach kreatywność, twórcze myślenie, empatię oraz samodzielność. Jak dobrze wiemy pedagogika froeblowska wyróżnia cztery kąciki zadaniowe: kącik twórczy, badawczy, darów oraz gospodarczy. Na przestrzeni kilku miesięcy nasi wychowankowie poznawali każdy z nich od podstaw poprzez liczne gry, zabawy oraz doświadczenia.

Sadzenie kwiatów, było jedną z wielu aktywności związanych z kącikiem gospodarczym. Dzieci oczywiście były zachwycone takimi zajęciami. Każdy przedszkolak został wyposażony w narzędzie ogrodowe (łopatka, grabki, konewka), za pomocą którego samodzielnie mógł przystąpić do sadzenia kwiatów. Dzieci z wielkim zainteresowaniem i dbałością wykonywały każdy etap zadania. Obserwując wychowanków zauważyłyśmy, iż rozwinęła się w nich duża odpowiedzialność oraz troska za posadzone rośliny. Każdego dnia sumiennie je pielęgnowały, podlewając oraz wyrywając chwasty. Wielką nagrodą jest dla nas zaobserwowana duma naszych podopiecznych z wykonanej samodzielnie pracy. Wszyscy wciąż możemy podziwiać jej piękny, kolorowy i pachnący efekt.

Kącik darów oraz kącik twórczy to „miejsca”, które bez wątpienia nadają się do rozwijania kreatywności oraz twórczego i logicznego myślenia u dzieci. Poprzez zabawę z Darami mają one możliwość manipulowania przedmiotami wchodzącymi w ich skład, przez co poznają dokładnie kształt poszczególnych figur, układają różnorodne budowle, odtwarzają kształty czy obrazki. Nasze Przedszkolaki doskonale znają już Dary i
z wielką ochotą po nie sięgają podczas swobodnych zabaw stolikowych. Na podstawie kącika twórczego, stwierdzamy, iż na przestrzeni kilku miesięcy nasi wychowankowie znacznie chętniej biorą udział w zajęciach plastycznych, muzykalnych oraz teatralnych. Chętnie wykonują niekonwencjonalne prace plastyczne, które wymagają od nich niejednokrotnie dużego skupienia oraz zaangażowania. Obserwując działania naszych wychowanków w kąciku eksperymentów, zauważamy jak bardzo została w nich rozbudzona wyobraźnia i twórcze myślenie. Przedszkolaki wykonywały takie aktywności jak, badanie struktury suchego i mokrego piasku (lepienie, ugniatanie, przesypywanie z ręki do ręki, pisanie palcem po piasku, robienie babki przy użyciu foremek). Inną aktywnością było sprawdzenie jak powstaje deszcz przy użyciu gorącej wody i kostek lodu. Zauważyłyśmy ogromną chęć podopiecznych do dalszego eksperymentowania. Z przyjemnością patrzyłyśmy jaką radość sprawia im poznawanie świata przez obserwację i robienie doświadczeń.

Każdego dnia, jak Froebel, podejmujemy próbę poznania duszy dziecka, bazując na jego chęci do ruchu oraz pragnieniu poznawania świata, stwarzając tym samym możliwość do rozwoju intelektualnego. System zabaw i materiały zwane Darami oraz zajęcia tj. naklejanie, rysowanie, budowanie, modelowanie, składnie, śpiew i taniec, gimnastyka, teatr, bajki oraz wiersze, to warsztat pracy i narzędzia, jakie w ogródku freblowskim wykorzystujemy na co dzień.

Od samego początku wizja naszej placówki była zbieżna z myślą Froebla. Wspaniale, że jego myśl pedagogiczna daje nam narzędzia do jej pełniejszej realizacji. Praca z darami
i założenia pedagogiki Froebla dały nam wytchnienie, gdyż każdego dnia realizujemy założenia podstawy programowej w zgodzie ze swoimi przekonaniami. Uwzględniamy naturalne potrzeby dziecka i zapewniamy mu rozwój w najbardziej optymalnych dla niego warunkach, pozwalających na pełniejsze uruchomienie jego potencjału. Uważamy, że wdrożenie pedagogiki Froebla w naszej placówce było najlepszą decyzją i na pewno przyniesie nam i naszym podopiecznym same korzyści.

Grono pedagogiczne Przedszkola „Kreatywne Maluchowo”